Praca i praktyki

Zapytanie ofertowe 2

data publikacji: 9 maja 2013

 

Węc – Twój jubiler Grzegorz Węc i Artur Węc s.c.

Ul. Kurczaba 3

30-868 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Przedsiębiorstwo Węc – Twój jubiler Grzegrz Węc i Artur Węc s.c. zwraca się z prośbą o przedstawienie i złożenie kandydatury do zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowisku pracownika badawczego do, zatrudnionego na czas określony do prowadzenia określonych prac badawczych z zakresu : przeróbki materiałów nieżelaznych, inżynierii materiałowej w zakresie metali nieżelaznych, odlewnictwa metali szlachetnych lub metalurgii według przedstawionej specyfikacji kandydatów:

 

1.                  Nazwa stanowiska  i okres zatrudnienia: „Specjalista ds. analiz stopów i spektroskopii” (15 miesięcy)

 

2.                  Zakres prowadzonych prac specjalisty ds. analiz stopów i spektroskopii.

Opracowanie składu „ligur” do stopów z białego złota i palladu wraz z wykonaniem stopów w określonych parametrach fizyko-chemicznych. Koordynacja badań i prac prototypowych na opracowanych odlewach oraz przygotowanie i skalibrowanie spektroskopu EDX-3000. Opracowanie dokumentacji badawczej oraz przygotowanie raportów z prowadzonych badań. (Zatrudnienie od 1 lipca 2013 na 15 miesięcy).

 

3.                  Forma zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło

 

4.                  Wymagania :

- posiadanie co najmniej stopnia naukowego (doktora)

- zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego lub dydaktycznego na uczelni, instytucie naukowym lub jednostce PAN

- co najmniej 7 letni staż naukowy (liczony wraz ze studiami III stopnia)

- inne wymagania: doświadczenie w realizacji projektów badawczych, zainteresowania i praca naukowa związane z metalami szlachetnymi, stopami jubilerskimi, publikacje naukowe w zakresie opracowania metali szlachetnych, a zwłaszcza jubilerskich.

 

5.                  Kryteria oceny kandydatury:

- nieprzerwane zatrudnienie na: wyższej uczelni, instytucie naukowym lub jednostce PAN, na stanowisku naukowym lub dydaktycznym od co najmniej 3 lat – waga 20%

- doświadczenie w prowadzeniu badań i prac naukowych na stopach szlachetnych (w szczególności jubilerskich) wraz z napisaniem prac naukowych (doktorat, habilitacja, monografia, artykuł naukowy) w tym temacie – waga 60% (kryteria to liczba pozycji naukowych oraz czas realizacji badań)

- kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto – waga 20%

 

6.                  Zastrzeżenia oraz wykluczenia:

Składać oferty mogą jedynie osoby ze stopniem naukowym, zatrudnione na umowę o pracę na uczeniach i w instytutach naukowych prowadzących prace B+R na stanowiskach, asystent, adiunkt, wykładowca, lub samodzielny pracownik naukowy (profesor).

 

7.                  Termin składania kandydatur.

Prosimy o przesyłanie kandydatury zawierającej CV ze szczegółowym wykazem doświadczenia zawodowego oraz dorobku naukowego, wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych z przedsiębiorstwem Węc – Twój jubiler Grzegorz Węc i Artur Węc s.c, oraz oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do dnia 23 maja 2013r. roku w formie elektronicznej na adres artur.wec@wec.com.pl lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa pod adresem ul. Kurczaba 3, w Krakowie. Kandydatury złożone po 23 maja 2013r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

……………………………………………………………

(pieczęć i podpis zamawiającego)

 

 

Zapytanie ofertowe 1

data publikacji: 9 maja 2013

Pełny tekst zapytania:

Kraków, dn. 9 maja 2013r.

 

Węc – Twój jubiler Grzegorz Węc i Artur Węc s.c.

Ul. Kurczaba 3

30-868 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Przedsiębiorstwo Węc – Twój jubiler Grzegrz Węc i Artur Węc s.c. zwraca się z prośbą o przedstawienie i złożenie kandydatury do zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowisku pracownika badawczego do zespołu złożonego z trzech pracowników naukowych, zatrudnionych na czas określony do prowadzenia określonych prac badawczych z zakresu : przeróbki materiałów nieżelaznych, inżynierii materiałowej w zakresie metali nieżelaznych, odlewnictwa metali szlachetnych lub metalurgii według przedstawionej specyfikacji kandydatów: 

 

1.                   Nazwa stanowisk  i okres zatrudnienia: „Specjalista ds. opracowania stopów hipoalergicznych”(22 miesiące), Analityk metali szlachetnych” (18 miesięcy), „Ekspert ds. Prototypowania i wykonania form odlewniczych”(14 miesięcy).

 

2.                   Zakres prowadzonych prac:

1.       Specjalista ds.opracowania stopów hipoalergicznych- Opracowanie i wykonanie sekwencji stopów tej samej próby o różnym składzie dodatków stopowych (ligur). Opracowanie tzw. „mapy” stopów jubilerskich złota i składów odpowiadających tym stopom ligur. Przygotowanie wzorników odpowiednich stopów do stworzenia bazy przybliżonych metod badawczych stopów jubilerskich (iglica probiercza, metoda spektro) (Zatrudnienie od 1 czerwca 2013 na 22 miesiące).

2.       Analityk metali szlachetnych - Analiza własności: estetycznych stoów, fizycznych, termicznych, mechanicznych, korozyjnych w uzyskanych odlewach. Przeprowadzenie badań mikrostruktury, topografii powierzchni, przeprowadzenie rentgenowskiej analizy składu fazowego, profilometrii, przyczepności, odporności na zużycie przez tarcie oraz badania wytworzonych warstw powierzchniowych na odlewanych stopach (Zatrudnienie od 1 lipca 2013 na 18 miesięcy).

3.       Ekspert ds. Prototypowania i wykonania form odlewniczych- Próby technologiczne stopów z uwagi na: rodzaj asortymentu,(filigran, średni, duże wyroby), określenie lejności, przedziału temperatur odlewu w zależności od rodzaju asortymentu wyrobu. Oznaczenie roli dodatków stopowych i ich funkcji w procesie odlewania. Określenie czasu chłodzenia stopów. Ustawienie i kalibracja urządzeń i parametrów technicznych do produkcji proponowanych stopów złota i palladu. Przygotowanie prototypów modeli Preparatyka modeli i ich odlew w cyklu technologicznym (Zatrudnienie od 1 stycznia 2014 na 14 miesiecy).

 

3.                   Forma zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło

 

4.                   Wymagania :

- posiadanie co najmniej stopnia naukowego (doktora)

- zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego lub dydaktycznego na uczelni, instytucie naukowym lub jednostce PAN

- co najmniej 7 letni staż naukowy (liczony wraz ze studiami III stopnia)

- inne wymagania: doświadczenie w realizacji projektów badawczych, zainteresowania i praca naukowa związane z metalami szlachetnymi, stopami jubilerskimi, publikacje naukowe w zakresie metali szlachetnych i stopów jubilerskich.

 

5.                  Kryteria oceny kandydatury:

- nieprzerwane zatrudnienie na: wyższej uczelni, instytucie naukowym lub jednostce PAN, na stanowisku naukowym lub dydaktycznym od co najmniej 3 lat – waga 20%

- doświadczenie w prowadzeniu badań i prac naukowych na stopach szlachetnych (w szczególności jubilerskich) wraz z napisaniem prac naukowych (doktorat, habilitacja, monografia, artykuł naukowy) w tym temacie – waga 60% (kryteria to liczba pozycji naukowych oraz czas realizacji badań)

- kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto – waga 20%

 

6.                   Zastrzeżenia oraz wykluczenia: Zamówienie zostanie podzielne na trzech naukowców z zastrzeżeniem, że ostateczny wybór osoby wykonującej dane prace badawcze pozostanie w gestii pracodawcy po uwzględnieniu specjalizacji i doświadczenia kandydata.

Składanie ofert ma charakter częściowy czyli skierowany na konkretne stanowisko pracy. Jednak postępowanie zakończy się wyborem trzech osób.

Składać oferty mogą jedynie osoby ze stopniem naukowym, zatrudnione na umowę o pracę na uczeniach i w instytutach naukowych prowadzących prace B+R na stanowiskach, asystent, adiunkt, wykładowca, lub samodzielny pracownik naukowy (profesor).

 

7.                  Termin składania kandydatur.

Prosimy o przesyłanie kandydatury zawierającej CV ze szczegółowym wykazem doświadczenia zawodowego oraz dorobku naukowego, wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych z przedsiębiorstwem Węc – Twój jubiler Grzegorz Węc i Artur Węc s.c, oraz oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do dnia 23 maja 2013r. roku w formie elektronicznej na adresartur.wec@wec.com.pl lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa pod adresem ul. Kurczaba 3, w Krakowie. Kandydatury złożone po 23 maja 2013r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

……………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis zamawiającego)

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 449 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-27
Artykuły w porządku. Niestety w pierwszej paczce brak jednego produktu. Po reklamacji dosłany bez problemów z przeprosinami. Szybką obsługa
2023-10-04
Profesjonalnie zapakowane. Szybka wysyłka. Polecam!!
pixel