Regulamin konkursu "Konkurs na najciekawszą opinię za zakupy 2021"

Regulamin konkursu


 1. Organizatorem konkursu jest sklep WĘC- Twój Jubiler S.C. Artur Węc, Małgorzata Suchan, z siedzibą przy ulicy Kurczaba 3, 30-868 Kraków
 2. Konkurs skierowany jest do klientów firmy Węc – Twój Jubiler, którzy są pełnoletni
 3. Konkurs polega na wyborze najciekawszej opinii wystawionej przez Klienta kupującego biżuterię w terminie od 01.01.2021-31.12.2021
 4. Konkurs trwa od 26.01.2022 – 14.02.2022
 5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 26.02.2022 po wnikliwej analizie opinii przez naszą komisję.
 6. Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić opinię w serwisie Google.com pod nazwą „WĘC-Twój Jubiler S.C. - Sklep Jubilerski” lub WĘC-Twój Jubiler – Krzeszowice albo na stronie internetowej lub facebook.com.
 8. Screen opinii przesłać na adres mailowy sklep@wec.com.pl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, oraz zdjęciem paragonu zakupowego z naszego sklepu. Prosimy również o dołączenie akceptacji regulaminu (punkt poniżej). W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Konkurs na najciekawszą opinię 2021”
 9. Treść Oświadczenia: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez sklep WĘC – Twój Jubiler z siedzibą przy ulicy Kurczaba 3, 30-868 Kraków, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Wszystkie prawa autorskie i majątkowe do opinii, bez ograniczeń, co do czasu i terytorium, nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu.”
 10. Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach związanych z Konkursem. W konkursie wezmą udział wszystkie opinie spełniające powyższe kryteria.
 11. Zwycięzcy konkursu będą wyłonieni przez Jury złożone z pracowników firmy Węc – Twój Jubiler. Od decyzji Jury nie przysługuje procedura odwoławcza.
 12. Do wygrania w konkursie są 3 nagrody- rabaty -10%, -15% i -20%.
 13. Lista zwycięzców będzie ogłoszona 26.02.2022, na fanpage na Facebooku. Każdy laureat otrzyma również wiadomość mailową o przyznanej nagrodzie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości, co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości 
  2. wykluczenia uczestnika z konkursu 
  3. odmowy przekazania nagrody 
  4. w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawie
 15. Wzięcie udziału w konkursie tj. wysłanie zgłoszenia wraz z opinią jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępniania wybranych opinii w swoich mediach społecznościowych w celach promowania swoich produktów i usług oraz kampanii reklamowej.
 17. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej (www.wec.com.pl)
 18. Rabat jest naliczany od ceny podstawowej produktu np. 50 zł – 20% = 40 zł. Przesyłki nie będą rabatowane.  
 19. Nagrodę w postaci rabatu, może wykorzystać tylko i wyłącznie osoba, która wygrała konkurs.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 449 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-29
Najlepszy jubiler na świecie życie i zdrowie ratuje :)
2023-10-15
Bardzo polecam. Rewelacja!
pixel